COPD netwerk

Het COPD Netwerk is in 2003 gestart met als doel samenwerking tussen longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en longverpleegkundigen en verpleegkundig specialist longgeneeskunde te verbeteren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het Netwerk bestaat uit verschillende huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken uit de regio Winterswijk. Binnen deze praktijken wordt gewerkt volgens vaste afspraken op basis van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO) en het Nederlands Paramedisch Instuituut (NPI).
Het voordeel van het Netwerk is dat u verwezen wordt naar hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van patienten met COPD.